29 september Startzondag: Een goed verhaal! 29 september Startzondag: Een goed verhaal!
Deze Startzondag gaan we aan de slag met het bekende verhaal van Saul, David en Goliath. Drie spiegels om in te kijken. Wat herkennen we van onszelf in deze drie figuren? Hoe krijgt dit sterke verhaal voor ons vandaag betekenis?
De Zwerver (Arthur Pirenne) en de dominee (Helmer le Cointre), vertolken het verhaal op creatieve en humoristische wijze en stellen vragen om mee aan de slag te gaan.
Deze keer geen aparte workshops, maar een viering waar jong en oud samen actief in mee kan doen. Door het geloofsgesprek aan te gaan, maar ook door op creatieve manier met het bijbelverhaal aan de slag te gaan. Zodat het ook jouw (eigen) verhaal kan worden.
We zingen natuurlijk ook weer veel, onder begeleiding van de speelgroep olv. Miriam de Groot en ook ds. Joke Baaij werkt mee aan de dienst.
 
terug