31 oktober, dichtbij Allerheiligen/Allerzielen 31 oktober, dichtbij Allerheiligen/Allerzielen

Zondag gedenken wij de lieve mensen die we missen. Zeven families van gemeenteleden die dit jaar zijn gestorven hebben een speciale uitnodiging ontvangen en die zeven namen worden genoemd terwijl er een licht voor hen wordt ontstoken.
“Jesus remember me….”
Ook zal er een lichtje branden voor hen wier naam niet en nergens genoemd wordt, zij die nameloos hun levenseinde vonden. Maar ook voor ieder die iemand wil gedenken is er gelegenheid een lichtje aan te steken. Voor deze dienst maakte Albert Drijver weer een verbeeldend kunststuk bij de lezing, “Jacob bij de Jabbok”, een worsteling daar.
Het gaat om de knopen die hij in zijn leven had en die wij soms ook in ons leven herkennen: we zien twee figuren en die grote en kleine knopen die we in ons leven ervaren…ze komen in het licht!
Ds. Joke Baaij is de voorganger in deze dienst. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Arjen Nauta en Henney Venema met cantorij.
terug