3 november: Allerzielen/Gedachtenis 3 november: Allerzielen/Gedachtenis

Rondom 1/2 november (Allerheiligen & Allerzielen) vieren we in De Schakel elk jaar de dienst van Gedachtenis. De namen van de mensen die in het afgelopen jaar in de brede kring van de gemeente zijn gestorven worden genoemd.

De naasten van de gestorvenen worden uitgenodigd om hierbij een kaars te ontsteken om hun geliefden te gedenken. Daarna krijgt iedereen die dat wil de gelegenheid om een lichtje te ontsteken en geliefde doden te gedenken. De cantorij werkt aan deze dienst mee en ds. Joke Baaij en ds. Helmer le Cointre gaan samen voor.

terug