3e pastorale brief 3e pastorale brief

De pastores en een kerkenraad hebben een derde pastorale brief geschreven voor alle schakelaars.
Hierbij ook het invulformulier dat u kunt gebruiken om uw contactgegevens door te geven.
terug