4e pastorale brief 4e pastorale brief
De pastores en de kerkenraad hebben een vierde  pastorale brief geschreven voor alle schakelaars.
terug