‘Bosk’ en de betrokkenheid van de kerken ‘Bosk’ en de betrokkenheid van de kerken


De kerkelijke gemeenten in de stad sluiten aan bij Bosk en vertellen de Bijbelverhalen rondom bomen. Er zijn verhalen te vertellen over de wortel en de stam, van zaad en zaailing tot twijg en tak, van groei en bloei. De schepping en het klimaat hangen nauw met elkaar samen. 
Vraagstukken van duurzaamheid komen aan de orde en vragen onze aandacht. 
God heeft een verbond met alle schepselen: Hij geeft water en voedsel aan de bomen en de dieren, de vogels en de lelies. 
In lezingen, tentoonstellingen en workshops wordt dat uitgewerkt!
Voor alle informatie daarover ligt er een flyer in De Schakel om mee te nemen.

Hier vindt u de flyer digitaal.
terug