Geef het (v) uur van vrede door! Geef het (v) uur van vrede door!

De data voor het lopend (v)uur van vrede zijn:
28 april bij het Leger des Heils , Wollegaastdam 1 Leeuwarden
5 mei bij de Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20 Leeuwarden
Aanvang van de bijeenkomsten: 19.00 uur.

Het ‘Uur van vrede’ op 10 maart bracht veel mensen bij elkaar in de doopsgezinde vermaning van Leeuwarden. We mochten al te gast zijn bij de Protestantse Wijkgemeente De Schakel in Camminghaburen. En nu zijn we oprecht blij dat we naar Bevrijdingsdag toe, nog twee keer bij elkaar kunnen komen. Het (v)uur van vrede willen we op deze manier doorgeven.

Omdat er veel mensen oprecht bezorgd zijn om de oorlogen en gewapende conflicten in de wereld, en de polarisatie rondom afkomst, religie en nationaliteit en ander discriminatoire onderscheid dat mensen uit elkaar drijft. We willen samen komen rondom de wens tot vreedzaam samenleven, niet alleen in ons land, maar ook als wereldbewoners.
Namens Kleurrijk Fryslân en Frysk Fredesplatform: van harte welkom.
En u bent ook zeer welkom op de (momenteel wekelijkse) vredeswake van 17-17.30 uur bij het Friese Paard op de Nieuwestad in Leeuwarden.
Voor informatie: Liesbet Geijlvoet 0620613138 lgeijlvoet@gmail.com
terug