Aandacht voor de stille week Aandacht voor de stille week

De medewerkers van de Open Kerk zijn in de Stille Week op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 april in De Schakel aanwezig van 10.30 uur tot 12.00 uur. Daar kan een ieder op eigen wijze in de kerkzaal een rondgang langs een zevental tafels maken. Elke tafel kent een uitbeelding gerelateerd aan het lijden van Jezus (met daarbij de tekst van een bijpassend lied uit het Liedboek). Je kunt zo in een moment van stilte kijken, je laten aanspreken, overdenken of mediteren. Na de rondgang kun je nog even rustig gaan zitten bij de Paaskaars en eventueel een lichtje aansteken.
Daarna is er in de foyer gelegenheid om een kopje koffie te drinken en eventueel na te praten.
terug