Adventkaarten en -kaarsen, adventskalender Adventkaarten en -kaarsen, adventskalender
Je kunt bestellen per mail bij:
Wil de Kruijff: w.de.kruijff59@gmail.com, Honingboomstraat 12, telefoon 266.34.84

Tjitte Piebenga:tjittepiebenga@planet.nl, Scheltemastate 34 tel. 266.65.21

Je bestelling vooraf betalen via de bank aan: Tjitte Piebenga, iban NL13 INGB 0001 2005 49 Graag duidelijk je bestelling en adres van afleveren aangeven.

De werkgroep ZWO
terug