Adventsproject 2021 kindernevendienst Adventsproject 2021 kindernevendienst


In De Schakel gebruiken wij met de kinderen het materiaal van Kind op Zondag. We kijken mee over de schouder van de evangelist Lucas. Wat heeft hij allemaal verzameld voor zijn evangelie? Stel je voor dat Lucas een plakboek zou hebben bijgehouden van de verhalen over Jezus. Wat zou er dan in staan? Daar denken de kinderen deze adventstijd over na
Het lied dat door advent heen wordt gezongen (op de melodie van “Nu daagt het in het Oosten”) willen we alvast met u delen. Wij hopen en vertrouwen dat God ons tegemoet komt.

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.


Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.
terug