wo 14 februari 2018

Kerkvaders en economen over vertrouwen

Locatie: 
 De Schakel
Tijdstip: 
 20:00 uur

Vertrouwen is overal. We spreken over ‘harde euro’s’, maar die hardheid blijkt uiteindelijk gebaseerd op ons geloof in de waarde ervan. Economische groei én neergang worden sterk beïnvloed door het consumenten-
vertrouwen. Landen met een hoger vertrouwenspeil hebben meestal ook een hoger niveau van welvaart. Het harde maatschappelijke leven, blijkt bij nadere beschouwing boterzacht.
Opvallend is, dat zowel denkers uit de vroege kerk als hedendaagse economen die over dit paradoxale verschijnsel hebben nagedacht, tot vergelijkbare conclusies komen: zonder vertrouwen komt alles piepend en
krakend tot stilstand.
Samen met Peter van Egmond, onderzoeker en werkzaam aan de PThU, denken wij met elkaar eens verder over dit intrigerende fenomeen.

terug