Ambtsdragers wijkkerkenraad Ambtsdragers wijkkerkenraad
Aftredend zijn:
Tilly (ouderling dovenpastoraat) en Harry van der Snee (diaken), Geert- Jan Boonstra (ouderling wijkkerkrentmeester en lid college van kerkrentmeesters), Lieke Amesz (ouderling vieren), Ton Spies (ouderling, lid dagelijks bestuur, penningmeester wijkkas en wijkkerkrentmeester), Folkert Keizer (ouderling, lid dagelijks bestuur).
Wisselend van taak: Petra Spies (van jeugdouderling naar ouderling vieren)
Bevestigd zullen worden: Froukje Houtstra (ouderling communicatie), Grietje Keizer (diaken), Albert  van der Marel (ouderling leren).

Voor vragen: neem gerust contact op via het secretariaat van onze wijkkerkenraad.
Met vriendelijke groeten,
Janny Berg (voorzitter wijkkerkenraad Camminghaburen)
 
terug