Artikel in Geandewei nummer 13 Artikel in Geandewei nummer 13
Beste mensen van rondom wijkgemeente Camminghaburen,
In Geandewei nummer 13 van vrijdag 9 juli was onderstaand artikel te lezen. 
Het gaat over de stappen die genomen zullen gaan worden om de financiën van onze kerk op orde te brengen en aan te passen. De PGL heeft daartoe een commissie om advies gevraagd en naar aanleiding van de presentatie van dit advies is dit artikel opgesteld.
Omdat wij als wijkgemeente Camminghaburen deel uitmaken van de PGL is het van belang dat ook onze wijkgemeenteleden in de gelegenheid zijn dit artikel te lezen.

Klik hier om het artikel PGL omarmt adviezen commissie Kerk op Orde te lezen.

Na de zomervakantie komt er van de wijkkerkenraad een uitnodiging voor
een wijkgemeentebijeenkomst.
Op die bijeenkomst zullen we jullie verder informeren over de plannen en de stappen die we in de Algemene Kerkenraad maken.
Met vriendelijke groeten,
Namens de wijkkerkenraad,
Janny Berg (voorzitter)


Het adviesrapport zoals het is gepresenteerd aan de wijkkerkenraden (Jacobijner, Fontein en Camminghaburen) is te vinden op de ledenpagina van onze website.
terug