Beroepingswerk Beroepingswerk
Nu Helmer le Cointre in de herfst van 2020 stopt als onze wijkpredikant, wil de kerkenraad snel actie ondernemen om toestemming te krijgen de vacature in te vullen. Pas als er toestemming is - en daarvoor moeten de nodige (kerkordelijke) hobbels worden genomen - kan het eigenlijke beroepingswerk beginnen. Toch zijn er een aantal zaken waar nu al over kan worden nagedacht zoals: wat zou er in de profielschets moeten komen te staan en hoe zou de samenstelling van een beroepingscommissie er uit moeten zien? Binnenkort zult u als gemeentelid in de gelegenheid gesteld worden om ideeën en opvattingen kenbaar te maken. U kunt vast gaan nadenken….

Een kleine commissie, bestaande uit Janny Berg (voorzitter kerkenraad), Folkert Keizer (ouderling) en Jan de Haan (gemeentelid) zullen de hele procedure van begin tot eind voorbereiden en begeleiden. Bij hen kunt u met uw vragen en voorstellen terecht en zij zorgen dat die op de juiste plaats terecht komen. En zij zullen u over de voortgang van een en ander onder meer via de zondagsbrief regelmatig informeren.

Janny Berg
Voorzitter Kerkenraad
terug