Beste medeschakelaars Beste medeschakelaars

Nu komt de laatste etappe toch echt in beeld: onze verhuizing naar de Idzerdastins op 28 juli a.s. De dozen stapelen zich in Wirdum in rap tempo op en binnenkort kunnen ze gelukkig weer uitgepakt worden. Ik verheug me erop om de wijk ook als bewoner te leren kennen en op mijn fiets door de wijk te gaan. Dan leer ik waarschijnlijk ook beter wegwijs te worden uit alle states en stinzen en burgen…
Van 28 juli t/m 25 augustus heb ik uitpak-/inrichtings-/ontdek-je-plekje-in-de-wijkvakantie. Daarna hoop ik dat we in een wat rustiger vaarwater terecht zullen komen.

Wat ook goed is om even te delen: Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (variabel over dag en avond) en natuurlijk vaak op zondag.
Woensdag is mijn vaste vrije dag.
Ik wens u en jou van harte een goede zomerperiode toe.
Met vriendelijke groet, uw/jouw dominee Wiebrig de Boer-Romkema
terug