Bloemzaadzakjes voor de projecten in Rwanda Bloemzaadzakjes voor de projecten in Rwanda
In het kader ‘Fryslân foar Rwanda’ kunt u zakjes met drie verschillende bloemzaad-mengsels kopen. De opbrengst gaat via Kerk in Actie naar de door onze gemeente ondersteunde projecten in Rwanda. Ieder zakje bevat diverse soorten bloemzaden voor zo’n 6 m2.

U kunt kiezen uit drie mengsels:
1. Bijenmengsel;
2. Vlindertuin;
3. Kindertuin.
U kunt de zakjes tot 25 maart bestellen bij Wil de Kruijff: w.de.kruijff59@gmail.com
of bij Tjitte Piebenga:tjittepiebenga@planet.nl

De kosten per zakje zijn € 2,50 of 3 zakjes voor € 7,00.
Bij de bestelling opgeven welk mengsel u wenst. Wij bezorgen de zakjes bij u thuis in de brievenbus.
Betaling: NL 13INGB 0001 2005 49 t.n.v. T.H. Piebenga
werkgroep ZWO
terug