Brief aan alle gemeenteleden Brief aan alle gemeenteleden
Naar aanleiding van de coronacrisis hebben de predikanten namens de kerkenraad en het Klein Pastoraal beraad een brief geschreven die deze dagen bij alle gemeenteleden wordt bezorgd.
Hier is de brief te vinden.
terug