Collecte 18 april Collecte 18 april
De eerste collecte is altijd voor Kerk en Diaconie
U kunt uw gift voor kerk en diaconie overmaken naar:
NL 37 INGB 0000 8448 06 
 
t.n.v. Diaconie Leeuwarden o.v.v. collecte Schakel.


De tweede collecte is voor missionair werk PGL
U kunt uw gift overmaken naar:
NL09 RABO 0373 7243 06

 
terug