Collecte 9 augustus Collecte 9 augustus
De eerste collecte is altijd voor Kerk en Diaconie
U kunt uw gift voor kerk en diaconie overmaken naar:
NL 37 INGB 0000 8448 06 
t.n.v. Diaconie Leeuwarden o.v.v. collecte Schakel.


Het doel van de tweede collecte is voor de wijkkas
U kunt uw bijdrage overmaken op NL65 RABO 0373724268 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 9 augustus 2020.
terug