Collecte 22 mei Collecte 22 mei
De eerste collecte is altijd voor Kerk en Diaconie
U kunt uw gift voor kerk en diaconie overmaken naar:
NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden o.v.v. collecte Schakel.

De tweede collecte is voor PKN Missionair werk
U kunt uw gift overmaken naar:
NL10 ABNA 0444 444 777
t.n.v. PKN Missionair werk
terug