Collecte 25 oktober Collecte 25 oktober
De eerste collecte is altijd voor Kerk en Diaconie
U kunt uw gift voor kerk en diaconie overmaken naar:
NL 37 INGB 0000 8448 06 

t.n.v. Diaconie Leeuwarden o.v.v. collecte Schakel.


Het doel van de tweede collecte is voor de wijkkas
U kunt uw gift overmaken naar:
NL 88 INGB 0003 4497 93
t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen
o.v.v. wijkkas 
terug