Collecte 28 november Collecte 28 november
De eerste collecte is altijd voor Kerk en Diaconie
U kunt uw gift voor kerk en diaconie overmaken naar:
NL 37 INGB 0000 8448 06 
 
t.n.v. Diaconie Leeuwarden o.v.v. collecte Schakel.


De tweede collecte is voor ZWO project, Moldavië
U kunt uw gift overmaken naar:
NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kinderen in Moldavië
terug