Collecte 17 januari Collecte 17 januari
De eerste collecte is altijd voor Kerk en Diaconie
U kunt uw gift voor kerk en diaconie overmaken naar:
NL 37 INGB 0000 8448 06 
 
t.n.v. Diaconie Leeuwarden o.v.v. collecte Schakel.


De tweede collecte is voor PKN Ondersteuning gemeenten
U kunt uw gift overmaken naar:
NL 10 ABNA 0444 4447 77.
t.n.v. PKN o.v.v. Ondersteuning Gemeenten.
terug