Voor jongeren Voor jongeren

Jongeren kunnen kiezen uit de volgende activiteiten:

Wil je meer weten, neem contact op met:
Judith Wietsma

 
Triple F, Friends, Food en Faith Triple F, Friends, Food en Faith

Deze groep is voor jongeren van 17 tot circa 25 jaar.  We komen eens per maand op de derde zondag van de maand bij elkaar. Het eerste uur eten we samen. Daarna bespreken we een onderwerp. Elk seizoen stellen we een nieuwe lijst met onderwerpen samen.
De bijeenkomsten beginnen om 18.00 uur en de avond eindigt rond 20.30 uur.

Deelnemers koken bij toerbeurt en bereiden ook bij toerbeurt een thema voor, samen met de predikant.

Meer informatie bij: ds. Helmer le Cointre, of telefonisch: (058)  267 58 25 of bij Reimer Brouwer, (058) 267 58 12.

 
Jeugddiaconaat Jeugddiaconaat


Wereldwinkel
   
Iedere tweede zondag van de maand worden na de kerkdienst in De Schakel door jongeren producten uit de Wereldwinkel verkocht.
Als u graag wilt dat een bepaald product uit de wereldwinkel in De Schakel te koop is, kunt u dat minimaal een week voorafgaand aan de verkoopzondag aan Froukje Houstra (058) 267 55 58,  doorgeven. Zij zorgt dan dat het voorradig is. 


Amnesty International

Iedere derde zondag van de maand vragen jongeren aandacht voor het werk van Amnesty International. Na de kerkdienst kunnen voorbeeldbrieven (inclusief luchtpostenvelop) van Amnesty International worden gekocht en in de foyer worden geschreven. In deze brieven wordt de bezorgdheid geuit over de politieke gevangenen in een bepaald land.

 
Sites Sites

JOP is de landelijke jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Stichting Studentenpastoraat organiseert haar activiteiten onder de noemer Expect.

Meer informatie over de Europese jongerenontmoeting op de site van Taizé Nederland.