Duurzaam leven 5 november Duurzaam leven 5 november
Staat daar iets over in de bijbel?

Klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis. Het sleutelwoord om hier wat aan te doen, lijkt duurzaamheid te zijn. Maar dan gaat het al gauw over CO2 uitstoot en nieuwe vormen van energieopwekking zoals zonnepanelen en windmolens. Een technische, oplossingsgerichte benadering.
Samen met Lysbeth Minnema, diaconaal opbouwwerkster in de Sint-Vitusparochie te Leeuwarden, gaan we op eerst eens op zoek naar een onderliggende spiritualiteit voor een duurzamer leven.
Vragen daarbij zijn: hoe gaan we om met de aarde? Hoe gaan we om met elkaar? Hoe gaan we om met de verhouding tussen arm en rijk? Wat is een verantwoorde levensstijl?
Tijd: 20.00 uur in De Schakel
terug