Uitnodiging Uitnodiging
De Protestantse Wijkgemeente van Camminghaburen is blij dat ds. Wiebrig de Boer-Romkema verbonden wordt aan onze gemeente. Op zondag 4 juni a.s. zal zij samen met ds. Joke Baaij voorgaan in de dienst waarin we deze verbintenis feestelijk vieren.

Wij nodigen u en jou van harte uit tot het bijwonen van deze dienst.
Deze begint om 09.30 uur in De Schakel te Camminghaburen, Havingastate 7 te Leeuwarden.
Na afloop kunt u/kun je onze nieuwe predikant ds. Wiebrig de Boer-Romkema en haar gezin ontmoeten, en is er gelegenheid voor koffiedrinken en gelukwensen.
Wij kijken met u uit naar deze speciale zondag.

Namens de wijkkerkenraad en de voorbereidingscommissie,
Janny Berg, voorzitter
Trudy Dijkstra, scriba
secretariaat@kerkincamminghaburen.nl                                    
terug