Einde Santonsproject Einde Santonsproject

Foto Pier Meindertsma

Santonsproject afgerond
Wat een prachtig project hebben we met elkaar beleefd gedurende Advent, Kerst tot en met Driekoningen aan toe!
Jong en oud in de gemeente ging gebroederlijk en gezusterlijk aan de slag met het maken van een beeldje van zichzelf als ‘santon’ (kleine heilige) of misschien beter: als pelgrim op weg naar het kerstkind. En wie geen beeldje wilde of kon maken, die kon genieten van het werk van anderen en zichelf net zo goed vertegendwoordigd weten in de stoet. Iedereen wordt immers ‘geroepen om op weg te gaan’.
Afgelopen zondag (12 januari) stonden de santons in de hal van de kerk, waar ieder zijn of haar eigen beeldje kon komen ophalen.

Dank
Veel dank zijn wij verschuldigd aan Judith Wietsma en Martina van der Snee die samen het initiatief hebben genomen tot dit project en er maanden mee bezig geweest zijn, samen met vele anderen (hun gezinnen, Angeliek, Wil, Joke, die helaas ziek werd… teveel om allemaal te noemen). Veel dank ook aan de kostersgroep onder leiding van Dries en Tjeerd, die het allemaal mogelijk gemaakt hebben door de zaal telkens weer in te richten, op te ruimen en de nodige klussen te verrichten. En niet te vergeten, dank aan Pier voor de prachtige foto’s.
Het plan is om een mooi fotoboek samen te stellen van dit project, dus iedereen die foto’s gemaakt heeft en die wil inzenden: stuur ze (eventueel via wetransfer) naar: .
terug