Gaan kleine bijeenkomsten door? Gaan kleine bijeenkomsten door?
In aanvulling op de eerdere berichtgeving over het Coronavirus heeft het dagelijks bestuur, namens de wijkkerkenraad, ook nagedacht over de bijeenkomsten in kleinere groepen in De Schakel.
We hebben afgesproken dat we het besluit van het, al of niet doorgaan, van een kleinere
bijeenkomst laten aan de betreffende groep zelf.

Daarbij is het natuurlijk wel van belang dat de regels zoals die zijn gegeven vanuit de regering zoals:
o.a. geen handen geven en thuis blijven wanneer je klachten hebt, natuurlijk van kracht zijn.
En tegelijk adviseren we groepen die bezocht worden door veel ouderen om niet bij elkaar te komen.

Inmiddels is al duidelijk dat de bijeenkomsten van de Stamtafel en de koffiegroep niet
doorgaan in de komende tijd. De leden zijn hierover geïnformeerd.

We vertrouwen erop dat iedereen in deze zijn/haar eigen verantwoordelijk kan en zal nemen.
Namens de wijkkerkenraad
Janny Berg (voorzitter)
terug