Geef het (v)uur van vrede door!!! Geef het (v)uur van vrede door!!!

Het ‘Uur van vrede’ op 10 maart bracht veel mensen bij elkaar. We zongen vredesliederen en ontstaken kaarsen. We waren allen sterk ontroerd door de gedeelde vredesgedachte en angst voor alle mensen in deze tijden van oorlog. De bijdrages kwamen uit: de raad van kerken, de interreligieuze /levensbeschouwelijke kring van ‘bruggenbouwen’ van Kleurrijk Fryslân en anderen.
We blijven dit ‘Uur van vrede’ doorgeven op donderdagavonden van 19.00 tot 19.30 uur, om de week tot en met de landelijke Bevrijdingsdag 5 mei, omdat we merken dat er behoefte aan en belangstelling voor is. Jullie, u en jij, worden van harte uitgenodigd om (één van) de komende keren bij te wonen.

De data voor lopend (v) uur van vrede zijn:
24 maart in De Schakel, Havingastate 7 Leeuwarden.
28 april bij het Leger des Heils, Wollegaastdam 1 Leeuwarden.
Verder staan nog open: 31 maart, 14 april en 5 mei. Waar deze (v) uren van vrede plaats zullen vinden zal worden vermeld op www.kleurrijkfryslan.nl en de facebookpagina van Kleurrijk Fryslan.
Vriendelijke groet,
 Liesbet Geijlvoet,  lgeijlvoet@gmail.com / 0620613138
terug