GEZOCHT: Iedereen die bij De Schakel hoort! GEZOCHT: Iedereen die bij De Schakel hoort!
Nu Helmer le Cointre in de herfst van 2020 stopt als onze wijkpredikant, heeft de wijkkerkenraad aan ons gevraagd om met behulp van de wensen en de behoeften van onze gemeenteleden een profielschets te maken voor een nieuwe wijkpredikant. 
Wij nodigen u/jou van harte uit om samen met ons te werken aan de profielschets voor de nieuwe wijkpredikant. Actief of meer op de achtergrond, we horen graag uw/jouw inbreng. Niet in lange vergaderingen, maar in korte bijeenkomsten van een uur. 
Wij zullen u/jou dan vragen: Wat vindt u/jij belangrijke kenmerken voor een nieuwe wijkpredikant: als persoon, in het werk als predikant, en wat betreft zijn of haar geloofsovertuiging en visie.
U/jij krijgt de gelegenheid om hier persoonlijk op papier antwoord op te geven en daarna aan te geven welke van alle verzamelde kenmerken u/jou het allermeest aanspreken.

Deze bijeenkomsten vinden plaats in De Schakel op: 
Zondag 8 maart van 11.00-12.00 uur (na de kerkdienst);
Zaterdag 14 maart van 11.00-12.00 uur;
Dinsdag 17 maart van 20.00-21.00 uur.
En in de verschillende (werk)groepen die in De Schakel actief zijn.

Als u/jij niet in de gelegenheid bent om mee te denken op een van deze bijeenkomsten, dan kunt u/jij de commissieleden van maandag 9 tot en met donderdag 12 maart elke avond tussen 19.00-20.00 uur bellen, zodat wij enkele vragen kunnen stellen.
U/jullie inbreng is voor ons de basis om een profielschets voor een nieuwe wijkpredikant te maken, waarmee de kerkenraad verder kan. Wij rekenen op u/jou! 

Met hartelijke groeten,

‘De (kern) profielcommissie’
Froukje Houtstra, 058 267 55 58;
Judith Wietsma, 06 23102465;
Geert Jan Boonstra, 058 215 58 56 (niet op 10 maart telefonisch bereikbaar);
Marga de Vries, 06 53256178;
Margriet Visser, 06 19942969
terug