Goed nieuws Goed nieuws
De wijkkerkenraad is blij en dankbaar nu officieel te kunnen vertellen dat ds. Wiebrig de Boer - Romkema het beroep van onze wijkgemeente heeft aangenomen. De dienst van verbintenis en intrede is op zondag 4 juni 2023.
Met vriendelijke groeten,
Janny Berg (voorzitter)
terug