Groet van uw dominees Groet van uw dominees
Al met al treft het Coronavirus heel ons maatschappelijke, culturele en ook kerkelijke leven. Kerkdiensten kunnen geen doorgang vinden, althans niet op de normale manier en het lijkt raadzaam om sociale contacten tot een minimum te beperken. Iedereen kan en moet daaraan een bijdrage leveren, vooral met het oog op kwetsbare mensen.

Intussen bergt elke crisis ook een kans in zich. Het is ook wel bijzonder dat dit samenvalt met de veertig dagen tijd. Sowieso een tijd van bezinning. De afzondering en de stilte kan ons ook helpen ons te bezinnen. Bijvoorbeeld op het feit dat we als mensen zo kwetsbaar zijn en met elkaar verbonden zijn en elkaar nodig hebben voor ons welbevinden. Dat nu ook de economie krakend tot stilstand dreigt te komen kan ook aanleiding zijn tot bezinning: is ons doen en laten niet veel teveel op de economie gericht? Verdienen andere waarden (omgang met elkaar, zorg voor elkaar, eerbied voor de schepping) niet een hogere plek op onze rangorde van waarden en normen?
Laten we hopen dat de verspreiding van het virus te stuiten valt. Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid daarin nemen. Laten we denken aan en bidden voor alle mensen die toch al kwetsbaar zijn qua gezondheid en/of maatschappelijke en economische positie.

Inmiddels verschijnen er ook blogs over God en het Coronavirus:
https://www.pthu.nl/Bijbelblog/!/33411/god-en-het-coronavirus
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/gods-geest-vindt-altijd-wegen/

Ten overvloede: op zondagmorgen komen we niet samen en ook door de week worden veel bijeenkomsten afgelast of uitgesteld. Toch kunnen we langs allerlei wegen blijven communiceren. Laten we dat vooral ook doen.

Hartelijke groet van ds. Joke Baaij en ds. Helmer le Cointre
 
terug