Het Geschenk van Edith Eger Het Geschenk van Edith Eger
In dit boek leer je om je slechtste momenten te zien als je beste leermeester, en vind je vrijheid door de kracht die erin zit.
Wat er met ons gebeurt is uiteindelijk niet het belangrijkst. Het gaat erom wat we ermee doen.
We krijgen in ons leven allemaal te maken met lijden. We kennen allemaal verdriet, verlies, wanhoop, angst en mislukking. Maar we hebben ook allemaal een keuze als we te maken krijgen met trauma of moeilijkheden. We kunnen opgeven of ervoor kiezen om elk moment als een geschenk te ervaren

Informatie en opgave: Liesbet Geijlvoet 0620613138 / e.geijlvoet@kpnplanet.nl
Data: 7 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december - CORONAPROOF
terug