Vervanging van onze wijkpredikant(en) Vervanging van onze wijkpredikant(en)
Het beroepingswerk:
Alle werkzaamheden rond het beroepingwerk zullen we in de maand oktober weer verder oppakken nadat we enkele formele zaken geregeld hebben met de Algemene Kerkenraad zoals:  een lid vanuit de Algemene kerkenraad voor de beroepingscommissie en de formele toestemming voor het over gaan tot het beroepen van een nieuwe wijkpredikant.

Het gebruik van De Schakel in Coronatijd:
Kerkdiensten:
We hebben in de wijkkerkenraad besloten dat de kerkdiensten voorlopig op dezelfde manier zullen doorgaan als we ze in de afgelopen tijd gewend zijn. Dus; te volgen via internet en met gemeenteleden in De Schakel die de dienst echt bijwonen; Op 1,5 meter afstand, geen garderobe, niet zingen, maar met zangers en zangeressen en geen fysieke collecte, maar wel collecte via de bekende rekeningnummers of via Givt. van harte aanbevolen!
Zie voor verder informatie over de collectes elders op deze website.
Ook maken we ruimte voor kerkdiensten met kinderen en jongeren. Zodat ook zij elkaar weer kunnen ontmoeten.

Gebruik voor activiteiten:
In de wijkkerkenraad en met Beheer Kerkgebouwen is ook afgesproken dat de verschillende ruimtes in De Schakel weer gebruikt mogen worden.
Maar daarbij moeten de gebruikers zich wel goed aan de algemene corona-regels houden!
In elke ruimte is materiaal om na gebruik te desinfecteren.
Natuurlijk rekenen we erop dat er geen risico’s worden genomen en dat elke groep nadenkt over het veilig organiseren en aanpassen van hun activiteiten.
Het aanmelden/aanvragen van een ruimte bij Beheer kerkgebouwen hoort ook bij de afspraken!
Altijd even doen:
Geef s.v.p. aan wat je gaat doen en met hoeveel mensen (en welke ruimte je zou willen) bij:  info@grotekerkleeuwarden.nl of per telefoon 's morgens tussen 9.00 uur en 12.00 uur op tel nr. 058 212 83 13. 

Verbouwen:
Wat betreft de verbouwing is op dit moment nog geen voortgang.
Voorlopig staat alles even stil en hoeven we er voor het gebruik van De Schakel even geen rekening mee te houden.
De financiën en de belemmeringen door de Coronatijd moeten eerst zijn opgelost voordat we weer verder kunnen. En daar wordt aan gewerkt.

Tot zover de Stand van Zaken en hopelijk voldoende antwoord op de vragen die ons gesteld worden in deze dagen.

Met vriendelijke groeten,
Namens de wijkkerkenraad

Janny Berg
terug