Ingrijpende verandering binnen De Protestantse Gemeente te Leeuwarden Ingrijpende verandering binnen De Protestantse Gemeente te Leeuwarden
De Algemene Kerkenraad (AK) wordt verkleind en bestaat straks uit de voorzitters van de drie wijkgemeenten, de voorzitters van de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen en (in ieder geval) een van de predikanten.
In Geandewei 22 legde afzwaaiend AK-voorzitter Daan Postma de achtergronden uit van de koerswijziging. In dit Geandewei 23 komen de voorzitters Cornelis van der Hooft (De Jacobijner),
Janny Berg (Camminghaburen) en Sjoerd Wijnsma (De Fontein) aan het woord.

Deze interviews, aangevuld met achtergrond informatie, zijn hier te lezen.
terug