zo 13 jan 2019  om 9:30 uur
Voorganger: ds. Joke Baaij
Zondagsdienst - Tafel van de Heer -
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. Na de dienst is er koffie/thee en limonade.

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor ZWO-project.

terug