zo 17 feb 2019  om 9:30 uur
Voorganger: dhr. G. Bron
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Henney Venema

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. Na de dienst is er koffie/thee en limonade.

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie / Noodhulp.

terug