zo 17 mrt 2019  om 9:30 uur
Voorganger: ds. Joke Baaij
- 2e Zondag in de 40-dagentijd -
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. Na de dienst is er koffie/thee en limonade.

Thema: Op de berg (Lucas 9, 28-36)
Petrus, Jakobus en Johannes zijn met Jezus op een berg. Ineens zijn Mozes en Elia bij hen. Petrus wil op de berg tenten opzetten om dit mooie moment te bewaren. Maar sommige situaties kun je niet voor altijd bewaren, hoe mooi ze ook zijn.

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat.

terug