zo 5 apr 2020  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Joke Baaij
- Palmpasen -
Muzikale begeleiding: Speelgroep

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. Na de dienst is er koffie/thee en limonade.

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor JOP Jeugdwerk PKN.

terug