Zondag 24 jan 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Liesbet Geijlvoet
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Maria van Twist

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor PKN Missionair werk
NL10 ABNA 0444 4447 77.

terug