Zondag 15 aug 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Reinier Nummerdor
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Maria van Twist

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie
Zending NL89 ABNA 0457 4574 57.

terug