zondag 29 augustus 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Marije Hage
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor ZWO project.

terug