zondag 14 november 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Rinske Nijendijk
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Henney Venema

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor ZWO Project.

terug