zondag 5 december 2021 om 9:30 uur

- 2e Advent -
Voorganger(s): Ds. Liesbeth Geijlvoet
Muzikale begeleiding: Henney Venema

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Expect Studentenpastoraat.

Advent 2: Het geschenk....
De schakeldienst van zondag tweede advent staat mee in het teken van de adventsactie ‘Geef licht …’ van Kerk in Aktie, gericht op het verbeteren van de situatie en het toekomstperspectief van de vluchtelingenkinderen in Griekenland. We lezen vandaag opnieuw uit Lucas, en wel het gedeelte waar het bezoek van de engel aan Maria wordt beschreven, het verhaal van de aankondiging van de aanstaande komst van het Licht van de wereld. Hoe kunnen wij dat  licht doorgeven in onze donkere en onzekere tijd? 

terug