zondag 12 december 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Joke Baaij
- 3e Advent - Heilig Avondmaal -
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor ZWO project.

terug