zondag 19 december 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Alice Buizer
- 4e Advent -
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Missionair werk NL10 ABNA 0444 4447 77.

terug