zondag 19 december 2021 om 9:30 uur

- 4e Advent -
Voorganger(s): Ds. Herman Klinkvis
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Missionair werk NL10 ABNA 0444 4447 77.

Advent 4: Rorate
Rorate betekent “dauwt hemelen’. Het is een gregoriaans introïtusgezang voor de Mis van de vierde zondag van de advent en tevens de naam voor deze zondag van de Advent. De tekst van het gezang is gebaseerd op de oudtestamentische tekst Jesaja 45,8 en luidt vertaald:.
Dauwt, hemelen, van boven
gij wolken, beregene de rechtvaardige:
Opdat de aarde zich zal openen
en de Heiland er uit zal ontspruiten.
De lezing voor deze zondag is die uit Lucas 1: 57- 80. We horen daar hoe Zacharias weer stem krijgt en zijn zoon de naam Johannes geeft.

terug