zondag 6 februari 2022 om 9:30 uur

- Schakeldienst -
Voorganger(s): Ds. Marije Hage
Muzikale begeleiding: Maria van Twist

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie
Werelddiaconaat NL89 ABNA 0457 457 457.

terug