zondag 25 september 2022 om 9:30 uur

- SamenSchakeldag -
Voorganger(s): Ds. Joke Baaij en ds. Liesbet Geijlvoet
Muzikale begeleiding: Maria van Twist en speelgroep

De kerkdienst vindt plaats in de schaapskooi Holtingerveld in Havelte.

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk,
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie Zending - Vredesweek
U kunt uw gift overmaken naar NL89 ABNA 0457 457 457.

terug