zondag 4 december 2022 om 9:30 uur

- 2e Advent -
Voorganger(s): Ds. R. Veenboer
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk,
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor ZWO project Moldavië
U kunt uw gift overmaken naar NL37 INGB 0000 8448 06.

terug