zondag 11 december 2022 om 9:30 uur

- 3e Advent - Heilig Avondmaal -
Voorganger(s): Ds. Joke Baaij
Muzikale begeleiding: Maria van Twist

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk,
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie Binnenlands diaconaat
U kunt uw gift overmaken naar NL89 ABNA 0457 457 457.

De avondmaalscollecte is voor de voedselbank
U kunt uw gift overmaken naar NL79 RABO 0131 339 834.

terug