zondag 25 december 2022 om 9:30 uur

- 1e Kerstdag -
Voorganger(s): Ds. Liesbet Geijlvoet
Muzikale begeleiding: Henney Venema & cantorij

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

Ds. Liesbet Geijlvoet gaat voor in deze dienst. Henney Venema verzorgt samen met de cantorij de muzikale begeleiding en omlijsting. De cantorij en de kinderen van de kindernevendienst werken mee in deze dienst. Er is een gebarentolk aanwezig voor onze dove gemeenteleden.
We nemen na de dienst als gemeente afscheid van Liesbet Geijlvoet als ambulant predikant. Maar we zullen haar vast nog wel eens als gastvoorgangster in een dienst in de Schakel terugzien.

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk,
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie, Kinderen in de knel
U kunt uw gift overmaken naar NL89 ABNA 0457 457 457.

terug