zo 26 jan 2020  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Helmer le Cointre
Zondagsdienst - Kom in de Kring - Tienerdienst
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

In deze dienst besteden we aandacht aan de herbevestiging van Lieke Amesz, ouderling eredienst en Marja Kiers, ouderling ouderenpastoraat.
De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. Na de dienst is er koffie/thee en limonade.

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor JOP Jeugdwerk PKN.

terug