zondag 17 oktober 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. J. van Doorn
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie
Wereldvoedseldag NL89 ABNA 0457 4574 57.

terug