zondag 11 september 2022 om 9:30 uur

- Schakeldienst -
Voorganger(s): Mevrouw Hermien Leeuw
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk,
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor PKN Jong Protestant
U kunt uw gift overmaken naar NL52 ABNA 0414 141 415

terug