zondag 14 mei 2023 om 9:30 uur

- Schakeldienst - Heilig Avondmaal -
Voorganger(s): Ds. Liesbet Geijlvoet
Muzikale begeleiding: Maria van Twist

-  De dienst gaat over het jaarthema ‘Aan tafel’
-  Het nieuwe Avondmaal kleed wordt geïntroduceerd.
-  Het is een dienst voor jong en oud
-  Er is kindernevendienst en voor de tienerdienst blijven de tieners in de kerk’

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk,
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie Binnenlands diaconaat
U kunt uw gift overmaken naar NL89 ABNA 0457 4574 57.

terug